Vad är statistisk signifikans?

Se beskrivningen av Felmarginal.