Vad är kommuntyp?

Flera indikatorer går att visa uppdelade på typ av kommun i statistiklabbet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har delat in Sveriges kommuner i olika kommungrupper. I Max18 används kommungruppsindelningen från 2011 som innehåller tio olika grupper. För vissa indikatorer används en grövre indelning med tre typer av kommuner. 

Läs mer på SKL:s webbplats