Vad är ett tematiskt område?

I Max18 delas statistiken in i sju teman som utgår ifrån barnkonventionen:

  • Lika värde och identitet (tillkommer under hösten 2018)
  • Må bra
  • Familj
  • Skydd
  • Inflytande och information
  • Utbildning
  • Lek, fritid, kultur och vila