Vad är ett målområde?

Max18 utgörs av sex målområden som utgår från barnrättspolitiken och de åtaganden som följer av barnkonventionen. Områdena benämns enligt följande i Max18: 

  • Ekonomi (En god levnadsstandard) 
  • Hälsa (Bästa möjliga hälsa)
  • Utbildning (En god utbildning)
  • Trygghet (En trygg uppväxt)
  • Delaktighet (Delaktighet i samhället)
  • Stöd och skydd (Samhällets stöd och skydd)