Vad är en indikator?

En indikator är ett mått som visar eller indikerar tillståndet inom ett större område. I Max18 används indikatorerna inom varje tema för att visa eller indikera på tillståndet och utvecklingen inom det tematiska området.