Vad är en felmarginal?

Alla urvalsundersökningar har en viss osäkerhet i sina skattningar. Eftersom inte alla barn har tillfrågats, utan ett urval, är den andel som anges inte exakt, som den skulle ha varit om man frågat alla barn, eller hämtat informationen från ett register. Därför anger vi en felmarginal i tabellerna i Max18 när vi har den informationen.

Felmarginalen är framräknad efter statistiska metoder och anger inom vilket intervall den riktiga andelen med 95 procents sannolikhet finns. Det är därför viktigt att ta hänsyn till felmarginalen när man jämför olika andelar som baseras på urvalsundersökningar. Små skillnader är ofta inte säkra, det vill säga statistiskt signifikanta.