Vad är en bakgrundsvariabel?

Indikatorerna i Max18 kan delas upp och visas efter olika bakgrundsvariabler. Exempel på bakgrundsvariabler är barnets ålder, föräldrarnas utbildning och antal syskon. Vilka bakgrundsvariabler som går att visa varierar mellan de olika indikatorerna. I statistiklabbet visas alla bakgrundsvariabler som finns för respektive indikator. Det går bara att dela upp indikatorn efter en bakgrundsvariabel i taget. Däremot går det för flera indikatorer att kombinera kön och en bakgrundsvariabel.