När visas antal barn?

För vissa av indikatorerna visar vi förutom uppgift om andel även uppgift om antal i tabellerna. Antalet är antingen det antal barn som har den aktuella egenskapen eller alla barn i gruppen. Vilket som avses framgår av texten nedanför tabellen.