Kan man visa indikatorerna för kommuner och län?

I dagsläget är det inte möjligt att visa alla indikatorer på kommun- och länsnivå eftersom flera av indikatorerna innefattar för få barn per kommun och per län. De indikatorer som går att visa per kommun och per län visas på kommun- och länssidorna.