Kan man visa indikatorerna för kommuner och län?

I dagsläget är det inte möjligt att visa alla indikatorer på kommun- och länsnivå eftersom flera av indikatorerna innefattar för få barn per kommun och per län. På sidorna "Statistik per kommun" och "Statistik per län" kan du se vilka indikatorer som går att visa för varje kommun eller län.