Hur visas andelar?

Alla indikatorer i Max18, förutom Antal barn i musik- och kulturskolan, visar andelar. Andelarna visas ofta som procent, det vill säga antal per 100 barn.

Om det är få barn som har egenskapen visas indikatorn istället som antal barn per 1 000, 10 000 eller 100 000 barn.