Hur visas andelar?

Många indikatorer i Max18 visar andelar. Andelarna visas ofta som procent, det vill säga antal per 100 barn.

Om det är få barn som har egenskapen visas indikatorn istället som antal barn per 1 000, 10 000 eller 100 000 barn.