Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en myndighet vars verksamhet rör hälsa, vård och omsorg. På Socialstyrelsens webbplats kan du bland annat jämföra den sociala barn- och ungdomsvården över hela landet och läsa om placerade barns skolgång och hälsa.

Till: Socialstyrelsen