Skolverket

Skolverket är en myndighet som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Skolverket publicerar statistik om förskolan, skolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Se de senaste rapporterna och få tillgång till statistik och internationella studier.

Till: Skolverket