SCB – Undersökningen om barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Statistiska centralbyrån, SCB, har den samordnande rollen för Sveriges officiella statistik. Barn-ULF frågar barn och unga 10-18 år om hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna. Du finner artiklar och rapporter om bland annat barns upplevelser av skolan, barns sociala relationer och självskattad hälsa bland barn med funktionsnedsättning. 

Till: SCB – Undersökningen om barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)