Folkhälsomyndigheten - Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14

Folkhälsomyndigheten är en sammanslagning av Statens Folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen som utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför vart fjärde år undersökningen Skolbarns hälsovanor bland Sveriges 11-, 13- och 15-åringar. Skolbarns hälsovanor är Sveriges bidrag till Världshälsoorganisationen (WHOs) internationella undersökning Health Behaviour in School-aged Children.

Till: Folkhälsomyndigheten