Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) - Skolevers drogvanor

CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. CAN frågar årligen elever i årskurs 9 och i år 2 i gymnasiet om sina drogvanor.

Till: CAN