Brottsförebyggande rådet (Brå) - Skolundersökning om brott

Brå är en myndighet som tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Sedan 1995 har Brå genomfört undersökningar om brott bland ungdomar i årkurs 9.

Till: Brottsförebyggande rådet (Brå) - Skolundersökning om brott