Detta händer med Max18 just nu

Vi påbörjar nu arbetet med att utveckla Max18, ett arbete som kommer att pågå under hela 2018. Syftet är att Max18 på ett bättre sätt ska beskriva hur Sverige lever upp till barnkonventionen, bland annat genom att göra det lättare att jämföra villkoren för olika grupper av barn.

Vi kommer att få många nya indikatorer och mycket av den statistiken som finns kommer att se annorlunda ut. Max18 får dessutom sju nya temaområden som beskriver olika delar av barnkonventionen.

Max18 uppdateras som vanligt genom tre leveranser, en i juni, en i september, och en i november eller december. I samband med leveranserna kommer vissa äldre indikatorer att tas bort och ersättas med nya. 

Barnombudsmannen och Statistiska centralbyrån samlar in och kvalitetssäkrar statistiken som visas i Max18. Statistiken kommer från olika statliga myndigheter och andra organisationer. 

Om du inte hittar det du letar efter, eller har frågor om statistiken i Max18, hör av dig till info@barnombudsmannen.se