Uppdaterade målområden och indikatorer

Under målområde ”Ekonomi” har följande indikatorer uppdaterats med ny data: ”Barn i ekonomiskt utsatta familjer”, ”Barn som berörs av vräkning” och ”Barn som bor i familjer med låg inkomststandard”.

Under målområde ”Hälsa” har följande indikatorer uppdaterats med ny data: ”Barn med låg födelsevikt”, ”Barn med intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden”, ”Barn som röker eller snusar”, ”Barn som någon gång använt narkotika”, ”Barn som använt narkotika de senaste 30 dagarna”, ”Spädbarnsdödlighet” och ”Barn som tycker att sin egen hälsa är bra”.

Målområdet "Trygghet" har uppdaterats med ny data för indikatorerna ”Barn som har blivit erbjudna narkotika”, ”Flickor 13–17 år som gjort abort” och ”Flickor 13–17 år som fött barn” och målområdet ”Utbildning” har uppdaterats med ny data för indikatorerna ”Elever med gymnasiebehörighet” och ”Elever som uppnått grundskolans mål”.