Uppdaterade indikatorer - december 2015

Under målområde ”Utbildning” har följande indikatorer uppdaterats med ny data: ”Andel elever som uppnått grundskolans mål”, ”Andel elever med gymnasiebehörighet” och ”Andel elever som slutfört sin gymnasieutbildning inom tre år”.

 Målområdet "Trygghet" har uppdaterats med ny data för indikatorerna ”Andel skador som lett till sjukhusvård” samt ”Andel skador med dödlig utgång”.