Ny statistik på plats

Uppdaterade målområden

Under målområde ”Ekonomi” har indikatorn ”Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd” uppdaterats med ny data från 2013.

Under målområde ”Trygghet” har följande indikatorer uppdaterats med statistik från 2013: "Skador som leder till sjukhusvård” och ”Skador som leder till dödsfall". 

Målområdet "Samhällets stöd och skydd" har uppdaterats med ny data för indikatorerna Social barnavård, Institutionsvård, Återplacering, Rättsprocessen och Sexualbrott.