Indikatorerna uppdateras

Indikatorerna ”Barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknar kontantmarginal” och ”Barn som har utrymme för eget rum” under målområde ”Ekonomi” har uppdaterats med ny data.

Under målområde ”Utbildning” har följande indikatorer uppdaterats: ”Personaltäthet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem”, ”Lärartäthet”, ”Lärare med pedagogisk högskoleexamen”, ”Personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning”,  ”Lärare i särskolan/specialskolan med pedagogisk högskoleutbildning”, ”Elever som känner sig mobbade av andra elever”,  ”Elever som känner sig mobbade av lärare”, ”Elever som känner arbetsro i skolan”, ”Elever som utsatts för kränkande behandling i skolan” och  ”Elever som känner sig störda av andra elever i sitt arbete”.


Under målområde ”Delaktighet” har  indikatorerna ”Elever som tycker att de har inflytande i skolan” och  ”Elever inom musik- eller kulturskola” uppdaterats.