Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

I fokus just nu

Här samlar vi notiser om det som är i fokus för Max18.

Uppdaterade indikatorer - december 2015 »

Under målområde ”Utbildning” har följande indikatorer uppdaterats med ny data: ”Andel elever som uppnått grundskolans mål”, ”Andel elever med gymnasiebehörighet” och ”Andel elever som slutfört sin ...

Uppdaterade målområden och indikatorer »

Under målområde ”Ekonomi” har följande indikatorer uppdaterats med ny data: ”Barn i ekonomiskt utsatta familjer”, ”Barn som berörs av vräkning” och ”Barn som bor i familjer med låg inkomststandard”...

Välkommen till nya Max18 »

Max18 har utvecklats och anpassats för olika skärmar, mobiler och surfplattor. Innehållet kommer du att känna igen om du har besökt oss tidigare, men utseendet är nytt.

Indikatorerna uppdateras »

Indikatorerna ”Barn i ekonomiskt utsatta familjer som saknar kontantmarginal” och ”Barn som har utrymme för eget rum” under målområde ”Ekonomi” har uppdaterats med ny data.